Digital vardag 

Världen blir digital. Allt fler tjänster flyttar över till nätet. Detta ökar tillgängligheten och medborgarnas insyn. Det är viktigt att alla har samma möjligheter att delta i och utnyttja den digitala vardagens möjligheter. 

Nätverket koordineras av en fritt sammansatt styrgrupp. Alla som är intresserade är välkommna med. Åren 2016-2017 har vi finansiering av Undervisnings- och kulturministeriet.

Twitter: #inkluderaflera
Facebook: http://www.facebook.com/InkluderaFlera

Vill du komma med i arbetet? Ta kontakt!

Johanni.larjanko@bildningsalliansen.fi