Följ oss på Facebook
Vi har resultat

Evenemang

Inga händelser på kommande

Aktuellt

Finland håller i snabb takt på att digitaliseras. Allt fler tjänster flyttar över till nätet. Detta ökar tillgängligheten och medborgarnas insyn.

Det är viktigt att alla har samma möjligheter att delta i och utnyttja den digitala vardagens möjligheter. Statistiken visar att våra äldsta medborgare fortfarande är de som är minst digitala.

 

Nätverket Inkludera ännu flera erbjuder en möjlighet för bibliotek, kommuner, arbetar- och medborgarinstitut och tredje sektorn att tillsammans göra nätet tillgängligt för alla.


Nätverket samordnar information om utbudet av senior-data-kurser, erbjuder fortbildning åt bibliotekarier (i samarbete med Regionförvaltningsverket) och samlar upp idéer och förslag på hur vi alla kan samverka.


Nätverket inbjuder nu alla intresserade till öppna diskussionsträffar om hur vi kan samarbeta och vilka behov som finns.

Projektet får stöd från Undervisnings- och Kulturministeriet 2016-2017