Rapporter

Nordplus-projektet InkluderaFlera har tagit fram nationella rapporter som beskriver visioner, strategier och kampanjer kring digitaliseringsfrågor i respektive land. Du hittar dem här nedan.

Vi har också sammanställt en kort syntesrapport, som drar paralleller, och identiferar likheter och skillnader i de nordiska ländernas syn på digitalisering. Syntesrapporten föreligger som ett arbetsutkast, ändringar kan ännu förekomma.

Syntesrapport

Landsrapport Danmark

Landsrapport Finland

Landsrapport Norge

Landsrapport Sverige