Seminarium om digital delaktighet 20 maj 2015

arrangeras av Nordplus-projektet Inkludera flera i den digitala vardagen (2013-2015)

 

Nordplus Voksen
Projektet har fått stöd av Nordiska Ministerrådets program Nordplus Voksen.

 

Projektet Inkludera Flera, NVL (Nordiskt Nätverk för Vuxnas Lärande) och projektet Dldact ordnar ett heldagsseminarium 20 maj 2015 i Köpenhamn kring digital delaktighet och hur alla medborgare kan bli inkluderade i ett digitalt, tryggt och demokratiskt samfund.

Läs och kommentera våra rekommendationer här!

Presentation av seminariet (pdf)

Läs också pressmeddelanet!

Till seminariets webbsida

En del av seminariet sänds direkt över webben. Följ sändningarna HÄR

 

Inför seminariet ordnades ett webbinarium 23 april som introducerar tematiken och sätter igång diskussionen. Titta på inbandningen här

Johanni Larjanko och Nathaly Salas från projektet har också blogg-funderat kring den digitala vardagen. Läs Nathalys blogginlägg här och Johannis inlägg här

 

Fakta om seminariet 20 maj

Tid: Onsdag den 20. maj 2015 kl. 11.00 – 17.30
Plats: Dome of Visions på Søren Kierkegaards Plads

Språk: De nordiska språken - och engelska (Helen Milner).

Deltagaravgift: 70 EUR

Antal platser: 60. När vi är fullbokade upprättar vi en väntelista.

 

Temaområden

  • Digitalisering av invånarna. Hur ska alla i Norden lära sig att använda datorer/pekplattor osv.
  • Datasäkerhet. Vad behöver invånarna i de nordiska länderna lära sig och känna till om om datasäkerhet och vad behöver de tänka på när de använder nätet till att köpa saker, agera på sociala media, ta kontakt till myndigheter osv.
  • Digitaliseringen och den personliga integriteten. Vad händer med oss när vi digitaliseras? Vad händer med kunskapsbegreppet, med vårt sätt att lära oss?

 

Målgrupp
Seminaret riktar sig till de som undervisar vuxna i digitala färdigheter - inom folkbildning, på bibliotek, i föreningar, på utbildningsinstitutioner - samt relevanta forskare, koordinatorer, tjänstemän och beslutsfattare på kommunal, regional eller nationell nivå i de nordiska länderna.

 

Program

10.00 – 11.00 Kaffe och registrering

11.00 – 11.15 Seminariet öppnas, programmet presenteras. Vi introducerar Nordplus-projektet Inkludera Fleras mål. 

11.15 – 11.35 Den offentliga danska digitaliseringsstrategin. Louise Palludan Kampmann, kontorchef vid Digitaliseringsstyrelsen.

11.35 – 12.05 “Inclusive, democratic and digital – three challenges for the society of tomorrow”. Helen Milner, Chief Executive of Tinder Foundation, Sheffield, UK (på engelska). Läs mer om Helen här.

12.05 – 12.35 "In från marginalerna via digitala broar". Henrik Hansson, universitetesdocent, Institutionen för data och systemvetenskap (DSV), Stockholms Universitet. Läs mer om Henrik här.

12.35 – 13.15 Journalistisk sammanfattning, vinkling med frågor, diskussion om digital inklusion, säkerhet och integritet. Sebastian Gjerding, journalist på dagstidningen Information. Läs mer om Sebastian här.

13.30 – 14.30      Båtlunch i Köpenhamns hamn.

14.45 – 16.00      4 workshops i Dome of Visions och den Sorte Diamant (se nedan).

16.15 – 17.30 Inkludera Flera-projektets rekommendationer. Ett av målen med projektet har varit att formulera rekommendationer för hur vi bäst uppnår digital delaktighet i de nordiska länderna. Deltagarna på seminariet diskuterar, formulerar och presenterar de slutgiltiga rekommendtionerna. Läs rekommendationerna här.

17.30 Seminariet avslutas.

Workshop 1
Internets positiva effekt på seniorer.

Johanna Nordmyr, forskare vid Institutet för hälsa och välfärd i Finland presenterar forskning som visar effekten internetanvändning kan ha på äldres psykiska och fysiska hälsa.

Workshop 2
Havearbejde, studiecirklar och digital inklusion.

Kerstin Namuth, koordinator för distansundervisningen på Folkuniversitetet i Sverige, arbetar bl.a. med nettidningen ’re:flex’. ”Folkupplysningen når miljoner vuxna i samhället - gräsrötterna! De deltar i praktiska och estetiska kurser, kurser i livsstil och samhällsfrågor, medan intressert för IT är lågt. Är detta ett problem, eller är det vår möjlighet för digital inklusion? 

Workshop 3
Sådan klæder biblioteket borgeren på til at bruge internettet.

Arne Gundersen, seniorrådgiver på det norske Nasjonalbibliotek, giver et aktuelt tidsbillede af, hvordan bibliotekerne i Norge arbejder med at opkvalificere borgere uden kendskab til it og brug af internet.

Workshop 4
Det er egentlig ikke så svært at blive ’digital’.

Martin Richardt, undervisningskonsulent og forfatter, og Kristian Svendsen, IT-konsulent, begge fra Københavns Ordblindeskole, levendegør hvordan hjælpen ligger i lommen: ”Tal til din computer via din smartphone. Tag et billede af et brev og få teksten læst op. Nye muligheder for inklusion og for den digitale borger, uden at det kræver raketvidenskab!”

 

Arrangörer