Siffersamling

Hur många använder nätet idag? Till vad? Hur? Här hittar du statistik och undersökningar om våra nätvanor. Datan har  i hämtat från Statistikcentralens undersökning Finländarna och Internet (december 2013)