Forskning

Bristande IT-kunskaper i alla åldrar - stor klyfta mellan högutbildade och lågutbildade

Många finländare står utanför det moderna IT-samhället på grund av att deras kunskaper om datorer och internet är begränsade, berättar Svenska YLE.Läs mera »
johanni
08.11.2016 kl. 12:33

De äldres vecka lyfter fram IT-kunskap

Denna vecka firar vi De äldres vecka med ett mångsidigt utbud av aktiviteter runtomkring i Svenskfinland. I början av veckan inföll den nationella SeniorSurf-dagen som också uppmärksammats på många håll och kanter.Läs mera »
johanni
07.10.2016 kl. 09:12

Kampanj för digital delaktighet större än någonsin

Get Online Week (GOW) är en europeisk kampanjvecka med syftet att öka internetanvändningen bland grupper som i dag är ovana vid tekniken.Läs mera »
Johanni
17.05.2016 kl. 10:07

Vill skapa digital samhörighet

Ylva Husberg och Therese Sjögren är lärare på Molkoms folkhögskola. I två år har de varit engagerade i ett EU-projekt för gemensam digital inlärning. Läs mera »
Johanni
18.05.2016 kl. 15:49

Resultat från #inkluderaflera 27.4.2016

Nu har vi samlat ihop resultaten frun vår kick-off-träff i Helsingfors 27 april 2016.Läs mera »
Johanni
29.04.2016 kl. 11:17

Så ska Finland digitaliseras

Finansministeriet i Finland presenterar den nationella strategin för digitaliseringLäs mera »
Johanni
11.04.2016 kl. 12:20

Arbetet med digital delaktighet uppmärksammat

När Nordplus satsar på en publikation om nordiska projekt för vuxnas lärande är vårt ett av exemplen.Läs mera »
Johanni
08.04.2016 kl. 12:28

Stort intresse för digital delaktighet i Åbo

Runt trettio nyfikna samlades idag på Kvartersklubben i Åbo för ett samtal om den digitala framtiden och vad vi kan göra för att alla ska få plats.Läs mera »
Johanni
05.04.2016 kl. 16:30

Globala dagen för Tillgänglighetsmedvetande

Den tredje torsdagen i maj firas globala medvetandedagen om tillgänglighet.Läs mera »
Johanni
21.05.2015 kl. 15:06

Vi måste (digi)tala om framtiden

Johanni Larjanko bloggar i re:flex-bloggen om den digitala framtidenLäs mera »
Johanni
27.04.2015 kl. 13:50